ข้าวแต๋นทวีพรรณ
ข้าวแต๋นน้ำอ้อย ข้าวแต๋นธัญพืช ข้าวแต๋นคำเดียว ข้าวแต๋นสมุนไพร ข้าวแต๋นงาหม่อนไทย
Sugar Cane Cereal Rice Cracker Mini Rice Cracker Herb Rice Cracker Perilla Rice Crack
ข้าวแต๋นน้ำอ้อย ข้าวแต๋นธัญพืช ข้าวแต๋นคำเดียว ข้าวแต๋นสมุนไพร ข้าวแต๋นงาหม่อน
ข้าวแต๋นสาหร่ายแผ่น

ข้าวแต๋นโดนัท

ข้าวแต๋นวาซาบื ข้าวแต๋นก้อนกลม ข้าวแต๋นต้มยำ
Seaweed Rice Cracker Donut Rice Cracker Wasabi Rice Cracker Ball Rice Cracker Tomyum Rice Cracker
ข้าวแต๋นสาหร่าย ข้าวแต๋นโดนัท ข้าวแต๋นวาซาบิ ข้าวแต๋นก้อนกลม ข้าวแต๋นต้มยำ

Home   :   Products   :   About   :   Award & Certificate   :   Contact

หสม.ข้าวแต๋นทวีพรรณ  เลขที่ 81  หมู่ทึ่ 2 บ้านสองแควใต้   ต.นาแก้ว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  52130

Thaweephan Group 81 GP.2  T.Nakaeo  A.Kokha  Lampang 52130 Thailand

Tel 054 362273 , 081 4692229 083 2028892 กรุงเทพ Bkk 081 8367463 Fax 054 362266

E mail : thaweephan@yahoo.com , khaotan_thaweephan@hotmail.com